Atbalsti projektu!

Kārtot pēc
Kārtot pēc:

Kā īstenot projektu?


01

Pirmais solis

Tev ir ideja atbalsta projektam! Sagatavo projekta aprakstu un fotogrāfiju, reģistrējies TavsAtbalsts.lv un iesniedz projektu. Projektu jomām nav noteikti ierobežojumi.

02

Otrais solis

Sadarbībā ar fonda „Tavs atbalsts” komandu precizē un pilnveido projekta ideju, noslēdz sadarbības līgumu. Projekts tiek publicēts TavsAtbalsts.lv, līdz ar to tas uzsāk savu īstenošanas ciklu.

03

Trešais solis

Kopā ar domubiedriem izplati informāciju par projektu sociālajos tīklos. Tas ir svarīgi, lai par Tavu projektu un iespēju projektu atbalstīt uzzinapēc iespējas vairāk cilvēku.

04

Ceturtais solis

Kad ir savākts nepieciešamais līdzekļu apjoms, vai noslēdzies projekta termiņš, notiek finansējuma saņemšana un jāuzsāk projekta realizācija.

05

Piektais solis

Lai pārliecinātos par finansējuma atbilstīgu izlietojumu, sagatavo un iesniedz projekta atskaiti un citus dokumentus. 
Gandarījums par paveikto!
 

Par mums

Kādēļ izvēlēties mūs?

TavsAtbalsts.lv ir atvērta kopfinansēšanas platforma, šeit Tu vari
pieteikt visdažādākos projektus visdažādākajās jomās.
 
  •  Mums nav sveša labdarība tās daudzajos veidos, jo katrā dzīves posmā un situācijā cilvēkam ir atšķirīgs veids un spēja ziedot.
  •  Šeit satiekas cilvēki, kas tic spējai apvienoties, palīdzēt un kopīgi īstenot labestīgas idejas.
  • Mēs ticam, ka ikviens var ko dot un var ko vēl vairāk saņemt.
  • Tikai darot, ir panākamas pozitīvas pārmaiņas.

Populārākie projekti

Veselība
Vide
Izglītība
Sociālais atbalsts
Jauniešu iniciatīvas
Kultūras projekti
Kādās jomās var pieteikt projektu?
Fonds „TAVS ATBALSTS” nav noteicis projektu ierobežojumus – ikviens, kuram ir ideja par tādu projektu, kas ir ieguldījums sabiedrības attīstībā, mūsu ieskatā ir svarīgs. Ja tas nav svarīgs vienam, tad tas būs svarīgs citam cilvēkam ar saviem domubiedriem, un tādā veidā daudzām idejām ir iespēja kļūt dzīvotspējīgām, apvienojot kopīgus resursus.
Kā darbojas fonds “TAVS ATBALSTS"?
Fonds sniedz iespēju ikvienam vākt ziedojumus savam projektam, savai
idejai. Projekta mērķim ne vienmēr ir jābūt seku likvidēšana veselības
nozarē, kā tas ir pieņemts, bet arī problēmu rašanās cēloņu mazināšanai.
Svarīgi lai projekts sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai.
Vai kampaņām ir noslēguma termiņi un laika limiti?
Ja projekta īstenošana ir piesaistīta konkrētam termiņam, tad tas tiks
publicēts informācijā par projektu, taču citādi netiek noteikti
ierobežojumi laika limitam. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju
īstenot nozīmīgas ieceres.
Kas notiek, ja nepieciešamā summa netiek saziedota?
Šādā situācijā fonds “TAVS ATBALSTS” kopīgi ar projekta iesniedzēju
vienojas par variantu, kas vissekmīgāk ļauj izlietot saziedotos līdzekļus
tādam mērķim, kādam tie tikuši ziedoti, piemēram, īstenojot daļu no
projekta ieceres.
Vai es varu pieteikt projektu, kas paredzēts atbalstam citam cilvēkam?
Jā, tas ir iespējams.