Biežāk uzdotie jautājumi

Kādās jomās var pieteikt projektu?

Fonds „TAVS ATBALSTS” nav noteicis projektu ierobežojumus – ikviens, kuram ir ideja par tādu projektu, kas ir ieguldījums sabiedrības attīstībā, mūsu ieskatā ir svarīgs. Ja tas nav svarīgs vienam, tad tas būs svarīgs citam cilvēkam ar saviem domubiedriem, un tādā veidā daudzām idejām ir iespēja kļūt dzīvotspējīgām, apvienojot kopīgus resursus.

Kā darbojas fonds “TAVS ATBALSTS"?

Fonds sniedz iespēju ikvienam vākt ziedojumus savam projektam, savai idejai. Projekta mērķim ne vienmēr ir jābūt seku likvidēšana veselības nozarē, kā tas ir pieņemts, bet arī problēmu rašanās cēloņu mazināšanai. Svarīgi, lai projekts sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai.

Vai kampaņām ir noslēguma termiņi un laika limiti?

Ja projekta īstenošana ir piesaistīta konkrētam termiņam, tad tas tiks publicēts informācijā par projektu, taču citādi netiek noteikti ierobežojumi laika limitam. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju īstenot nozīmīgas ieceres.

Kas notiek, ja nepieciešamā summa netiek saziedota

Šādā situācijā fonds “TAVS ATBALSTS” kopīgi ar projekta iesniedzēju vienojas par variantu, kas vissekmīgāk ļauj izlietot saziedotos līdzekļus tādam mērķim, kādam tie tikuši ziedoti, piemēram, īstenojot daļu no projekta ieceres.

Vai es varu pieteikt projektu, kas paredzēts atbalstam citam cilvēkam?

Jā, tas ir iespējams.