Projekti

Komanda

Fonds „TAVS ATBALSTS” apvieno cilvēkus, kas vairāku gadu garumā lolo ideju par labdarības iniciatīvām, kas sekmē sabiedrības attīstību un parāda jaunus veidus, kā risināt sasāpējušus jautājumus.
 
Mēs ticam, ka, apvienojoties līdzīgi domājošiem cilvēkiem ar līdzīgu vērtību sistēmu, var paveikt to, kas citkārt netiktu īstenots, paliktu domas vai nepiepildītu akūtu vajadzību līmenī, kas rada nelabvēlīgas sekas.
 
Mums ir svarīga sajūta un gandarījums, ka varam dot kādam iespēju – gan iespēju dot, gan iespēju saņemt. Mēs kopīgiem spēkiem ar domubiedriem vēlamies soli pa solim veidot līdzatbildīgu sabiedrību, kurai rūp labklājība sabiedrības izpratnē. Labklājība, kas ir pamats valsts un sabiedrības dzīvotspējai daudzās nākotnes paaudzēs.
 
Mums nav sveša labdarība tās daudzajos veidos, jo katrā dzīves posmā un situācijā cilvēkam ir atšķirīgs veids un spēja ziedot.


Kristīne Viļuma

Vēlme palīdzēt citiem man ir iekšēja nepieciešamība, tieši tāpēc tik grūti argumentēt, kāpēc to daru. Tas man šķiet pats par sevi saprotams. Man pats svarīgākais ir jautājums, kā spēt sniegt atbalstu tam, kam tas tik tiešām ir ļoti nepieciešams un tieši tajā brīdī, kad tas visvairāk vajadzīgs.

Patiess sirds siltums ir tas, kas ir nepieciešams mūsu sabiedrībai, Latvijai un pasaulei, lai cilvēki būtu mierīgāki, būtu mazāk ciešanu un sāpju, un ikviens, kurš saņēmis palīdzību līdz ar to būtu iedvesmots palīdzēt arī citiem.

Labdarība vairo prieku, pateicību un laimi, sniedz vairāk iekšējas brīvības, vairāk ideju un mazāk nosodījuma, tāpēc es esmu fondā “TAVS ATBALSTS”

Atbildības jomas: projektu koordinēšana, sadarbības iniciatīvas.


Kristīne Vilcāne

Ne vienmēr jādara skaļas un kardinālas lietas, lai mainītu pasauli. Dažreiz pietiek arī ar to, ka ieinteresēti paskatāmies uz ikdienas notikumiem savu bērnu, dzīvesbiedra, vecāku, draugu vai kaimiņu dzīvēs. Dažreiz ir nepieciešams vienkārši nepalikt vienaldzīgam un izdarīt nedaudz, lai radītu lielas pārmaiņas. Pats svarīgākais ir ieraudzīt un nepalikt vienaldzīgam!

Es atbalstu Mātes Terēzes atziņu par to, ka mainīt pasauli un darīt labu mēs vislabāk varam tad, ja vispirms palīdzam savai ģimenei un tuviniekiem. Mana galvenā motivācija, iesaistoties fondā “TAVS ATBALSTS”, ir atbalstīt kolēģus, palīdzēt cilvēkiem un fondam ieraudzīt situācijas, kurās atbalsts ir patiesi nepieciešams.

Atbildības jomas: projektu koordinēšana, sadarbības iniciatīvas.