Komanda

Valdes locekle, Fonda vadītāja:                                 
Inese Leoho-Čudare                                                     
E-pasts: fonds@tavsatbalsts.lv   

Valdes locekle:
Kristīne Vilcāne   

Valdes loceklis, Grāmatvedis:                                
Romāns Veselovs                                                      
E-pasts: gramatvediba@tavsatbalsts.lv

Projektu koordinatore:
Baiba Vasara-Beķere
E-pasts: baiba@tavsatbalsts.lv


Brīvprātīgā darbu Fondā veic:

Administratīvais atbalsts:
Agnese Krišmane

Sabiedrisko attiecību atbalsts:
Oskars Balodis