Mērķi un vērtības

Mūsu mērķi:

veicināt sabiedrības aktivitāti, iniciējot, atbalstot un īstenojot projektus, kas noteiktām sabiedrības grupām ir svarīgi;
sekmēt cilvēku savstarpējo sadarbību un kopēju atbildību, nodrošinot savstarpēju atbalstu viens otram, līdzdalību sabiedrībai svarīgu ideju īstenošanā.

Mūsu vērtības

Sasaiste – mēs dzīvojam ar pārliecību, ka ikviens sabiedrības loceklis ir saistīts, kas nozīmē, ka tikpat nozīmīgi, cik saņemt, ir arī dot. Ne velti atziņu – dots devējam atdodas – zina visā pasaulē, jo tā darbojas un nes rezultātu.

Atbildība – labklājīgas valsts pamatā ir ikviena cilvēka atbildība par to, ko viņš var dot sabiedrības un sevis paša izaugsmei.

Proaktivitāte – Latvijā ierasts, ka labdarības iniciatīvas dzēš problēmu sekas, taču mūsu mērķis ir meklēt iespēju, problēmas atrisināt to saknē – sākumposmā, kā arī parādīt citiem un arī valsts politikas veidotājiem veidus, kā novērst konkrētas problēmas.

Iniciatīva – neapgāžama ir patiesība, ka, tikai darot, ir panākamas pārmaiņas. Katrs sabiedrības loceklis ar iniciatīvu vai labu ideju ir vērtība. Apvienojumā ar citu cilvēku spēju tās atbalstīt, mēs varam radīt potenciālu paveikt nozīmīgus un lielus darbus.