Projekti

Izziņas istaba Jelgavas novadā "Vai Tu zini?"

Izziņas istaba

Palielināt par: 70 EUR
Nepieciešami: 7,100 EUR
Par projektu
Glūdas Māj-skola ir vieta, kur bērni mācās, piedalās nometnēs un radošās aktivitātēs, pavada daudz laika svaigā, rotaļājās, satiek dabu un jēgpilni pavada laiku, kamēr vecāki ir savos darbos. Ikdienā mēs redzam, ka bērni lieliski mācās caur izzināšanu, rotaļu pētīšanu un tas viņiem sagādā prieku ikdienas mācību vielas apguvē. Tieši tāpēc radam gudro, “Vai Tu zini?”, izlaušanās istabu. 
Šobrīd nedz Jelgavā, nedz Jelgavas novadā šādas istabas nav. Būsim pirmie! “Vai Tu zini?” istaba sevī apvienos dabas procesu izzināšanu, matemātisko darbību apguvi – risināšanu, loģiskās domāšanas attīstības uzdevumi/aktivitātes, kopsakarību meklēšanas aktivitātes, fizikas un ķīmijas izzināšana caur praktisku darbošanos caur vieglām, radošām un jautrām aktivitātēm un uzdevumiem. Tas ļaus bērniem izprast dažādus dabas, fizikas, matemātikas un ķīmijas procesus, likumsakarības, pavadot laiku priecīgi un izzinoši. Ir tik labi mācīties kustībā! Istabas apmeklējumus būs atvērts skolām, draugu kompānijām, ģimenēm, bet īpaša uzmanība vērsta uz to, lai izziņas prieku piedāvātu vairākām sociāli mazaizsargātajām grupām (bāreņi, audžuģimeņu bērni, adotpētie bērni, trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērni.) Esi viens no tiem, kas atbalsta sociālā uzņēmuma ideju!

Radīsim iespējas kopā!
Sanita Smirnova
Santa Leiboviča
Ulla
Anonīms
Anonīms
Anonīms
Anonīms

DALĪTIES

Pieraksties TavsAtbalsts.lv jaunumiem!

Cerams, tie Tevi iedvesmos vērtīgiem darbiem!

Komanda