7%
2,065 EUR 30,000 EUR

Talantīgo jauniešu atbalstam! Daudzbērnu, maznodrošināto, īpašo bērnu, jauniešu atbalstam!

Par projektu
Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne. Ļoti svarīgi jau bērnībā un pusaudžu gados ir atbalstīt jaunos talantus gan sportā, gan mākslā un kultūrā, zinātnē un citās nozarēs. 
Līdz šim esam atbalstījuši jaunos sportistus - vieglatlētus, jo kā zināms pilnvērtīga bērna attīstība nav iedomājama bez fiziskām aktivitātēm. Ir zināms, ka fiziskās aktivitātes ne tikai sniedz fizisko un garīgo labsajūtu, bet arī uzlabo vispārējo veselības stāvokli kā arī papildus veicina sociālo integrāciju, tiek motivēti skolēnu klasesbiedri, draugi un tuvinieki ikdienā vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm, tādā veidā sekmējot arī Eiropas hartas mērķa sasniegšanu: piedāvāt ikvienam iespēju iesaistīties sportā un īpaši - nodrošināt, lai visiem jaunajiem cilvēkiem būtu dota iespēja apgūt fiziskās audzināšanas izglītību un sporta pamatiemaņas, kā arī nodrošināt to, lai ikvienam būtu iespēja iesaistīties sportā un aktīvajā atpūtā drošā un veselīgā vidē.
Vairumam bērnu vecāku finansiālās iespējas ierobežo doties uz nometnēm, piedalīties ārvalstu sacensībās un treniņos, kā arī iegādāties nepieciešamo ekipējumu, tādejādi, neskatoties uz bērnu potenciālu, liedzot jaunajiem sportistiem sasniegt labākus un augstvērtīgākus rezultātus!
Lūdzam atbalstīt šos jauniešus ar ziedojumu, lai talantīgie jaunieši varētu attīstīt savas prasmes!

 
Līga Madelāne
Anonīms
Anonīms