Projekti

Nodibinājums “FONDS “TAVS ATBALSTS””
Reģ. Nr. 40008267050
Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 11 – 1A, Rīga, LV-1004
Bankas nosaukums: "Swedbank" AS
Bankas kods: HABALV22 Konta Nr.: LV15HABA0551044456787

E-pasts: fonds@tavsatbalsts.lv