Rekvizīti

Nodibinājums “FONDS “TAVS ATBALSTS””

Reģ. Nr. 40008267050
Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 11 – 1A, Rīga, LV-1004
E-pastsfonds@tavsatbalsts.lv 

Bankas nosaukums: "Swedbank" AS
Bankas kods: HABALV22 Konta Nr.: LV15HABA0551044456787